trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Vienošanās līgums ar VID

Kā zināms, ja nodokļu maksātājs ir apstrīdējis VID ģenerāldirektoram VID lēmumu par audita rezultātā uzrēķinātiem papildu maksājumiem budžetā vai par nodokļu pārmaksas samazināšanu un soda sankciju piemērošanu, bet VID ģenerāldirektors šo lēmumu ir atstājis spēkā vai atcēlis tikai daļēji, tad nodokļu maksātājam ir tiesības saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
41.pantu ierosināt vienošanās līguma noslēgšanu. Šāds vienošanās līgums tiek noslēgts, lai izbeigtu tiesisku strīdu starp nodokļu maksātāju un VID, neturpinot šī strīda izskatīšanu tiesā.

Saskaņā ar likuma prasībām, ierosinot vienošanās līguma noslēgšanu, nodokļu maksātājam ir jāpiekrīt veiktajam VID uzrēķinam. Taču bieži vien, pat tad, kad nodokļu maksātājs ir piekritis veiktajam nodokļu uzrēķinam, VID atsaka vienošanās līguma noslēgšanu. Tāpēc šajā gadījumā nodokļu maksātājs nokļūst diezgan pretrunīgā situācijā, ja nodokļu maksātājs plāno veikto nodokļu uzrēķinu apstrīdēt tiesā. Proti, no vienas puses nodokļu maksātājs, ierosinot vienošanās līguma noslēgšanu, ir piekritis VID veiktajam uzrēķinam, bet no otras puses nodokļu maksātājs šo lēmumu pārsūdz tiesā.

Tāpēc sastādot iesniegumu VID ģenerāldirektoram un ierosinot vienošanās līguma noslēgšanu, ir ieteicams ļoti rūpīgi pārdomāt šī iesnieguma saturu, lai izvairītos no iespējamām problēmām nākotnē.

Ja VID amatpersonas ir pieņēmušas Jums vai Jūsu uzņēmumam nelabvēlīgo lēmumu, kuru Jūs apstrīdējāt, bet VID ģenerāldirektors ir atstājis to spēkā, un Jūs vēlāties ierosināt vienošanās līguma noslēgšanu ar VID, iesakām vērsties mūsu uzņēmumā, kura sertificētie nodokļu konsultanti un juristi sagatavos kvalitatīvo iesniegumu Valsts ieņēmumu ģenerāldirektoram par vienošanās līguma noslēgšanas ierosināšanu.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin