trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Termiņa pagarinājumi

Kā zināms, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā ir paredzētas nodokļu maksātāju tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz likumā noteikto laiku nodokļu maksājumu samaksu.

Lai pretendētu uz nodokļu maksājumu sadalīšanu vai atlikšanu, ir jāievēro vairākas likumā noteiktās prasības un jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā ar attiecīgu iesniegumu.
Taču praksē bieži vien nodokļu maksātāji dažādu iemeslu dēļ neievēro visas likumā paredzētās prasības, kā rezultātā Valsts ieņēmumu dienests šiem nodokļu maksātājiem atsaka tā saucamo termiņa pagarinājumu piešķiršanu un pret nodokļu maksātāju tiek uzsāktas parāda piedziņas procedūras.

Tāpēc, ja tiek sagaidīts, ka Jūsu uzņēmumam tuvākajā laikā varētu rasties grūtības ar nodokļu saistību nokārtošanu, vai šādas grūtības jau ir radušas, tad iesākam vērsties pie mūsu uzņēmuma speciālistiem – sertificētiem nodokļu konsultantiem, kas informēs Jūs par visizdevīgākajām nodokļu parādu problēmu risināšanas iespējām. Turklāt, mūsu speciālisti palīdzēs Jums sagatavot visus dokumentus, kas ir nepieciešami, lai pieprasītu nodokļu parādu samaksas atlikšanu, kā arī palīdzēt izpildīt visas prasības, lai pretendētu uz nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz noteiktu laiku.

Turklāt praksē ļoti bieži nodokļu maksātāji, kuriem jau ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, neizpilda tās saistības, kuras šie nodokļu maksātāji ir uzņēmušies, pieprasot minēto termiņa pagarinājumu. Šāda saistību nepildīšana automātiski nozīmē to, ka piešķirtais termiņa pagarinājums tiek atcelts un nodokļu maksātāji zaudē savas tiesības pieprasīt jaunus termiņa pagarinājumus. Šajos gadījumos liekas, ka nodokļu maksātājs nonāk bezizejas situācijā un parādu piedziņas procedūru uzsākšana vairs nav novēršama, taču tā tas nav.

Nodokļu parādu kopsumma valstī ir jau pārsniegusi miljardu latu un lielā daļa (vai, iespējams, lielākā) no šo parādu kopsummas ir bezcerīgie jeb neatgūstamie nodokļu parādi un Valsts ieņēmumu dienesta un valsts interesēs ir nepieļaut šīs bezcerīgo parādu kopsummas straujāku pieaugumu. Tāpēc bieži vien Valsts ieņēmumu dienests nāk pretī tiem nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ vai nu nevar izpildīt likumā „Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā minētos nosacījumus, vai arī šos nosacījumu kaut kādu objektīvu iemeslu dēļ nav ievērojuši.

Lai vienotos ar Valsts ieņēmumu dienestu par parādu piedziņas procesa atlikšanu, ir nepieciešams pārliecināt Valsts ieņēmumu dienesta speciālistus par to, ka konkrētā uzņēmuma nodokļu parāds noteiktajā termiņā tiks nomaksāts un kā pierādījumus šajā gadījumā izmanto finanšu dokumentus, saistību rakstus u.c.

Līdz ar to, ja Jūsu uzņēmumam ir izveidojušies nodokļu parādi un kaut kādu iemeslu dēļ uzņēmumam nevar tikt piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta nosacījumiem, tad iesakām vērsties pie mūsu uzņēmuma sertificētiem nodokļu konsultantiem, kas varēs pārstāvēt Jūsu uzņēmumu sarunās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parādu samaksas termiņa pagarinājumu.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin