svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Pārstāvība VID pārbaudēs

Ja vēlāties izmantot profesionālo nodokļu konsultantu pakalpojumus, kas pārstāvēs Jūs vai Jūsu uzņēmumu Valsts ieņēmumu dienesta veiktajos nodokļu auditos, tematiskajās pārbaudēs, novērošanās un citā pārbaudēs, iesakām sazināties ar mūsu uzņēmumu.

Par pārstāvību Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs

Prakse rāda, ka VID pārbaužu (it īpaši nodokļu auditu) rezultāti ir ļoti atkarīgi no tā, kā šajās pārbaudēs uzvedās pats nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis. Proti, ja nodokļu maksātājs vai, piemēram, tā grāmatvede runā nepārliecinoši, sniedz apšaubāmos argumentus vai pretrunīgo informāciju, vai vispār ignorē VID amatpersonu lūgumus, tad tas tiešā veidā ietekmē veiktās VID nodokļu pārbaudes rezultātus – šajos gadījumos tiek veikti ievērojami nodokļu uzrēķini un tiek uzlikti administratīvie sodi.

Savukārt, ja nodokļu maksātāju VID pārbaudes procesā pārstāv, piemēram, profesionāls nodokļu konsultants, kurš ikdienā sastopas ar VID amatpersonām un kas vienmēr ir gatavs „ņemt sitienu uz sevi”, tad šajos gadījumos parasti izdodas izvairīties no nepamatotiem nodokļu uzrēķiniem un sodiem.

Mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad tika veikts nodokļu audits un VID amatpersonas, izsniedzot paziņojumu par provizoriskiem nodokļu audita rezultātiem, ir oficiāli paziņojušas nodokļu maksātājam par sagatavoto nodokļu uzrēķinu, taču šajā procesā piesaistot profesionālo nodokļu konsultantu un iesniedzot pamatotus iebildumus par provizoriskiem audita rezultātā, ir izdevies pilnībā mainīt VID lēmumu, kā rezultātā papildus nodokļu maksājumi budžetā netika vispār aprēķināti.

Turklāt, vienmēr ir jāatceras, ka viss, ko nodokļu maksātājs ir teicis, uzrakstījis vai iesniedzis nodokļu pārbaudes ietvaros, var tikt izmantots pret šo nodokļu maksātāju pārsūdzības procesā.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, katram nodokļu maksātājam, kuram tiek veikta VID nodokļu pārbaude, iesakām vērsties pie profesionālā nodokļu konsultanta, kas pārstāvēs Jūs vai Jūsu uzņēmumu VID nodokļu pārbaudē. Tas parasti nemaksā dārgi, toties tas palīdz izvairīties no lielām problēmām nākotnē.

Taču ņemiet vērā, ka Latvijā nav daudz tādu nodokļu konsultantu, kuriem ir ievērojama pieredze un atbilstošas iemaņas nodokļu maksātāju pārstāvības jomā.

Turklāt, daži nodokļu maksātāji pēc palīdzības vēršas pie juristiem vai advokātiem. Šajā gadījumā iesakām izvērtēt izvēlēto juristu vai advokātu zināšanas un pieredzi tieši nodokļu aprēķināšanas jomā, jo VID pārbaudēs galvenokārt ir strīdi par nodokļu maksātāja veiktajiem aprēķiniem, grāmatvedības uzskaitē ietverto informāciju, piemērotajām likmēm, proporcijām un tml., nevis par pārbaudes procesu kā tādu.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin