trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Neatkarīga nodokļu pārbaude

Ik gadu Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic ne mazāk kā 13 tūkstošus dažāda veida nodokļu maksātāju pārbaužu (t.i. tematiskās pārbaudes, nodokļu auditi, datu atbilstības pārbaudes u.c.). Tātad, ņemot vērā salīdzinoši nelielu Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaitu, katram Latvijas uzņēmumam ir liels risks, ka agrāk vai vēlāk tam tiks veikta kāda no VID nodokļu pārbaudēm.

Saskaņā ar VID sniegto informāciju VID veikto nodokļu auditu vidējā rezultativitāte ir aptuveni 97%, kas nozīmē, ka no katriem 100 VID veiktiem auditiem 97 auditos nodokļu maksātājiem tiek uzrēķinātas papildus budžetā maksājamās nodokļu summas, soda naudas un nokavējuma naudas.

Bez tam, VID veikto tematisko pārbaužu vidējā rezultativitāte ir 64%, t.i. no katrām 100 tematiskajām pārbaudēm aptuveni 64 pārbaudēs VID inspektori konstatē dažāda veida pārkāpumus.

Par VID veikto pārbaužu objektivitāti ir runāts daudz, taču pastāvot šādiem biedējošiem statistikas rādītājiem par VID veikto pārbaužu skaitu un to rezultativitāti, katram nodokļu maksātājam ir vērts savlaicīgi aizdomāties par to, kā var pasargāt savu uzņēmumu no potenciālām briesmām, kas var rasties VID pārbaudes rezultātā.

Viens no izplatītākajiem paņēmieniem, kā var pārliecināties, ka uzņēmums ir pareizi aprēķinājis nodokļus un nodevas, ievērojot visas Latvijas normatīvo aktu prasības, ir pasūtīt neatkarīgās nodokļu pārbaudes veikšanu, kuru veic sertificētie nodokļu konsultanti.

Neatkarīgās nodokļu pārbaudes ietvaros tiek veiktas šādas darbības:

  • Tiek pārbaudīta nodokļu un nodevu aprēķināšanas pareizība (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, darba algas nodokļi u.c.);

  • Tiek veikta grāmatvedības uzskaites esošo datu pārbaude un to salīdzināšana ar nodokļu deklarācijās un pārskatos uzrādīto informāciju;

  • Tiek pārbaudīta izveidojušos nodokļu pārmaksu pamatotība;

  • Tiek pārbaudīta attaisnojuma dokumentu (rēķinu, aktu, pavadzīmju u.c.) noformēšanas pareizība un citas darbības.
Bez tam, neatkarīgās nodokļu pārbaudes ietvaros nodokļu konsultanti var identificēt arī nodokļu ietaupījuma iespējas, proti, ieteiks kā likumīgā veidā optimizēt nodokļu slogu un uzlabot uzņēmuma naudas plūsmu.

Neatkarīgās nodokļu pārbaudes rezultātā tiek sagatavots ziņojums, kurā tiek aprakstīti konstatēti nodokļu riski un to lielums, nodokļu optimizācijas iespējas, kā arī konkrētās rekomendācijas risku novēršanai un optimizācijas pasākumu veikšanai.

Neatkarīgā nodokļu pārbaude nav dārgs pakalpojums un tā tiek veikta salīdzinoši īsā termiņā, toties šī neatkarīgā nodokļu pārbaude palīdz uzņēmumiem izvairīties no nopietnām problēmām nākotnē.

Ja vēlāties pasūtīt neatkarīgo nodokļu pārbaudi, kuru veic profesionālie nodokļu konsultanti, iesakām sazināties ar mūsu uzņēmumu.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin