pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Nodokļu apmēra precizēšana

Nodokļu apmēru precizē, ja nodokļu maksātājs nav novērsis tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos konstatēto normatīvā akta pārkāpumu, kas ietekmē nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru , un ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā saukts pie administratīvās atbildības.

Nodokļu apmēra precizēšanas mērķis ir novērst gadījumus, kad nodokļu maksātājs izvairās no sadarbības ar VID un neveic korekcijas nodokļu deklarācijās. 

Nodokļu apmēra precizēšanu veic nodokļu administrācijas telpās, izmantojot tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos iegūto informāciju, no nodokļu maksātāja nepieprasot saimnieciskās darbības attaisnojuma un darījumu apliecinošus dokumentus.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin