pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Apliekamā ienākuma precizēšana

Samazināto ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu uz aprēķina pamata nosaka un soda naudu uzliek, ja pēc nodokļu administrācijas lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pieņemšanas, vai citas kompetentās iestādes lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā paziņošanas tiek noskaidrots,
ka administratīvais pārkāpums var ietekmēt nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru un VID konstatē, ka nodokļu maksātājs lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu (turpmāk – EKA) ar mainītu konstrukciju vai programmu, bet nav iespējams noteikt periodu, kurā slēpts vai samazināts ar nodokļiem un nodevām apliekamais objekts, un šā objekta apmēru. 

Lēmumam par ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta precizēšanu izmanto VID rīcībā esošo informāciju - tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos iegūto informāciju par nodokļu maksātāja EKA reģistrēto darījumu kopsummu noteiktā periodā un par pārbaudē konstatēto, aprēķinot nereģistrēto darījumu proporciju. Nepieciešamības gadījumā VID nodokļu maksātājam pieprasa informāciju vai dokumentus.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin