svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Padziļinātā pārbaude

Padziļinātā pārbaude - nodokļu administrācijas fizisko un juridisko personu grāmatvedības dokumentu pārbaude, lai pārliecinātos, vai Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansējuma sistēmā ietilpstošie darījumi ir faktiski veikti un pareizi atspoguļoti grāmatvedības uzskaitē.


Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par padziļinātās pārbaudes veikšanu un informē nodokļu maksātāju par padziļinātās pārbaudes veikšanu, norādot tās termiņu, pārbaudāmo periodu un nodokļu administrācijas amatpersonas, kuras veiks padziļināto pārbaudi.

Par padziļinātās pārbaudes laikā konstatēto nodokļu administrācija noformē padziļinātās pārbaudes aktu un nosūta to Lauku atbalsta dienestam lēmuma par padziļinātās pārbaudes rezultātiem pieņemšanai.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin