svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Novērošana

Novērošana ir nodokļu administrācijas kontrole, kad nodokļu maksātāja juridiskajā adresē vai saimnieciskās darbības veikšanas vietā noteiktā laika posmā tiek fiksētas visas ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītās darbības.

Novērošanas mērķis ir iegūt informāciju, kas būtu noderīga tālākajā nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības analīzē un nodokļu auditā.

Novērošanu var veikt gan iepriekš paziņojot nodokļu maksātājam, gan par to neinformējot.
Novērošanas laikā veic nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības novērošanu vai atsevišķa darījuma novērošanu.

Novērošanas laikā: 

  • apkopo informāciju par nodokļu maksātāja faktiski veiktajiem saimnieciskās darbības apjomiem;
  • iegūst informāciju par ieņēmumiem konkrētā laika periodā;
  • fiksē nodokļu maksātāja faktiskos darījumu partnerus. 
 Pēc novērošanas pabeigšanas visos gadījumos tiek sastādīts akts, kurā norāda:
  • informāciju par nodokļu maksātāju, pie kura veikta novērošana;
  • novērošanas objektu, novērošanas vietu un laiku;
  • VID ierēdņus, kuri veica novērošanu;
  • novērošanas laikā konstatētos datus un iegūto informāciju.

Nodokļu maksātāju iepazīstina ar sastādīto novērošanas aktu un to paraksta gan VID ierēdņi, kuri veica novērošanu, gan nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis. Nodokļu maksātāja rīcībā paliek viens akta eksemplārs. 

Nodokļu administrācijas kontroles rezultātus tālāk izmanto nodokļu maksātāja darbības analīzē. Ja novērošanas rezultātā iegūtā informācija par faktiskajiem darbības apjomiem būtiski atšķiras no nodokļu maksātāja deklarētās, tad tas var būt par pamatu nodokļu lieluma noteikšanai uz aprēķinu pamata. Protams, šādā gadījumā tiek ņemta vērā arī nodokļu maksātāja darbības specifika un periodiskums.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin