ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Nodokļu administratīvie pārkāpumi

Veicot nodokļu maksātāju tematiskās pārbaudes, VID kontrolē atsevišķu normatīvo aktu ievērošanu, pārbauda atsevišķus grāmatvedības dokumentus, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī veic citas pārbaudes, kuru rezultātā netiek noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā. Kā rezultātā, bieži vien tematisko pārbaužu ietvaros tiek konstatēti attiecīgie administratīvie pārkāpumi atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam (turpmāk – LAPK).


Bez tam administratīvie pārkāpumi var tikt konstatēti arī VID veikto nodokļu auditu ietvaros, kā arī informāciju par tiem administratīvajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana ietilpst VID kompetencē, VID saņem arī no citām valsts iestādēm (Valsts policija, Valsts darba inspekcija u.c.).

Zemāk ir uzskaitīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ietilpst Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes kompetencē.

Administratīvie pārkāpumi tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un finanšu jomā:
 • Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošana (LAPK 155.1 pants)
 • Kases operāciju uzskaites kārtības neievērošana (LAPK 155.2 pants)
 • Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos (LAPK 155.13 pants)
 • Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošana, šo ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšana (LAPK 156.1 pants)
 • Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana (LAPK 156.2 pants)
 • Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana (LAPK 156.3 pants)
 • Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (LAPK 159.pants)
 • Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošana (LAPK 159.7 pants)
 • Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana (LAPK 159.8 pants)
 • Nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām (LAPK 159.9 pants)
 • Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana (LAPK 165.2 pants)
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteiktās kārtības neievērošana (165.8 pants)

Administratīvie pārkāpumi komercdarbībā:
 • Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus (LAPK 166.2 pants)
 • Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana (LAPK 166.6 pants)

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin