pārsūdzības
nodokļi
konsultācijas

Šis portāls ir izveidots ar mērķi sniegt praktisku atbalstu un padomus tiem nodokļu maksātājiem, kuri vēlās apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtos lēmumus par uzrēķinātajām papildus budžetā maksājamām nodokļu summām, soda naudām, nokavējuma naudām, kā arī lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu.


Par pārsūdzības iespējām

Ik gadu Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic ne mazāk kā 10 tūkstošus dažāda veida nodokļu maksātāju pārbaužu (t.i. tematiskās pārbaudes, nodokļu auditi, datu atbilstības pārbaudes u.c.).

Turklāt saskaņā ar VID sniegto informāciju VID veikto nodokļu auditu vidējā rezultativitāte ir aptuveni 94%, kas nozīmē, ka no katriem 100 VID veiktiem auditiem 94 auditos nodokļu maksātājiem tiek uzrēķinātas papildus budžetā maksājamās nodokļu summas, soda naudas un nokavējuma naudas.

Bez tam, VID veikto tematisko pārbaužu vidējā rezultativitāte ir 92%, t.i. no katrām 100 tematiskajām pārbaudēm aptuveni 92 pārbaudēs VID inspektori konstatē dažāda veida pārkāpumus.
pārsūdzības sagatavošana VID lēmumu apstrīdēšanai
Bieži vien VID veikto pārbaužu rezultāti ir nepamatoti un šajos gadījumos nodokļu maksātājiem ir jāizmanto savas likumīgas tiesības apstrīdēt VID pieņemtos lēmumus.

Prakse rāda, ka lielā daļa no VID pieņemtajiem lēmumiem tiek pilnībā vai daļēji atcelta lēmumu apstrīdēšanas procesa ietvaros vēl VID ģenerāldirektora līmenī. Turklāt, vēl lielāka daļa no VID pieņemtajiem lēmumiem tiek atcelta lēmumu apstrīdēšanas procesa ietvaros tiesā.

Protams, ir vieglāk izvairīties no problēmām, nekā cīnīties ar to sekām! Tāpēc daudzi uzņēmumi, negaidot, kad pie viņiem atnāks VID inspektori, pasūta sava uzņēmuma neatkarīgās nodokļu pārbaudes veikšanu. Šādu pārbaudi veic sertificētie nodokļu konsultanti un šāda pārbaude ļauj savlaicīgi identificēt un novērst potenciālās nodokļu problēmas, kā arī ļauj optimizēt nodokļu maksājumus.

Tomēr, ja Jūsu uzņēmumam jau ir uzsākta kāda no VID pārbaudēm, tad šajā gadījumā ir ieteicams vērsties pie profesionāliem nodokļu konsultantiem, kuri pārstāvēs Jūsu uzņēmumu jau uzsāktajā VID pārbaudē. Prakse rāda, ka, ja nodokļu maksātāju VID pārbaudes procesā pārstāv, piemēram, profesionāls speciālists, kurš ikdienā sastopas ar VID amatpersonām un kas vienmēr ir gatavs „ņemt sitienu uz sevi”, tad šajos gadījumos parasti izdodas izvairīties no nepamatotiem nodokļu uzrēķiniem un sodiem.

Turklāt, vienmēr ir jāatceras, ka viss, ko nodokļu maksātājs ir teicis, uzrakstījis vai iesniedzis nodokļu pārbaudes ietvaros, var tikt izmantots pret šo nodokļu maksātāju pārsūdzības procesā.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem VID pārbaudes rezultātā ir uzrēķinātas papildus budžetā maksājamās summas un sodas naudas, un kuri uzskata šādus pārbaudes rezultātus par nepamatotiem vai nesamērīgiem, ir ieteicams šos VID lēmumus apstrīdēt VID ģenerāldirektoram. Iesniegumu par VID lēmuma apstrīdēšanu VID ģenerāldirektoram var iesniegt viena mēneša laikā no VID lēmuma saņemšanas dienas.

Lēmuma apstrīdēšana VID ģenerāldirektora līmenī ir samēra ātrs process, jo parasti VID ģenerāldirektors nodokļu maksātāju sūdzības izskata 30 dienu laikā. Bez tam, par sūdzības iesniegšanu VID ģenerāldirektoram nav maksājamas nekādas valsts nodevas.

Taču ir stingri ieteicams negatavot pārsūdzības pašiem, bet uzticēt šo darbu profesionālim – nodokļu konsultantam, kuram ir liela pieredze pārsūdzību sagatavošanā. Pat gadījumā, ja Jums ir pārliecība par to, ka taisnība ir Jūsu pusē, un ka VID lēmums ir pilnīgi nepamatots, Jums ir jāprot savu pārsūdzību noformēt tā, lai šī pārsūdzība būtu juridiski pamatota, saturētu atsauces uz attiecīgiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiktu pareizi noformēta.

Pat ja VID ģenerāldirektors ir noraidījis Jūsu sūdzību un atstājis spēkā iepriekš pieņemto VID lēmumu, ir ieteicams vērsties administratīvajā tiesā, lai apstrīdētu VID ģenerāldirektora pieņemto lēmumu. Prakse rāda, ka tieši dažādas instances tiesas atceļ vislielāko daļu no VID pieņemtajiem lēmumiem.

Taču atkal ir vērts atgādināt, ka vislabāk sagatavot pārsūdzību tiesai un pārstāvēt Jūsu uzņēmumu tiesas sēdēs varēs profesionāli nodokļu konsultanti, kuriem ir attiecīga pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin