otrdiena, 2018. gada 9. janvāris

Riska adrese


Valsts ieņēmumu dienests uztur iekšējo riska adrešu reģistru, un, ja uzņēmums ir reģistrēts riska adresē, Valsts ieņēmumu dienests pievērš pastiprinātu uzmanību un var piemērot normatīvajos aktos noteiktās sodas sankcijas.


Riska adrese ir nodokļu maksātāja adrese, ja pastāv vismaz viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:
a) Valsts ieņēmumu dienests ir konstatējis, ka ne nodokļu maksātāja juridiskajā adresē, ne reģistrētās struktūrvienības, ja tāda ir, adresē saimniecisko darbību nav iespējams veikt,
b) nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai komercsabiedrības vienīgā dalībnieka vai vienīgās amatpersonas deklarētās dzīvesvietas adrese ir sociālās institūcijas, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, vai ieslodzījuma vietas adrese.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin