svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Nodokļu maksātāja apsekošana

Apsekošana - nodokļu maksātāja juridiskās adreses, struktūrvienības vai cita ar saimniecisko darbību saistīta objekta apskate un faktu konstatēšana dabā.

Apsekošanu visbiežāk veic, ja nodokļu maksātājs: 

 • vēlas reģistrēties ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;
 • savlaicīgi neiesniedz pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus;
 • neaprēķina vai arī aprēķina, bet nemaksā nodokļus;
 • nav paziņojis par juridiskās adreses vai struktūrvienības adreses maiņu;
 • uzrādījis ieņēmumu apjomu, kas ir neatbilstošs uzrādītajiem materiāltehniskajiem un darbaspēka resursiem.

Apsekošanas rezultātus apkopo aktā, kurā norāda: 

 • informāciju par nodokļu maksātāju, pie kura veic apsekošanu;
 • apsekošanas objektu;
 • vietu un laiku;
 • VID ierēdņus, kuri veic apsekošanu;
 • apsekošanas laikā konstatētos faktus;
 • nodokļu maksātāja vai tā pārstāvja sniegtos paskaidrojumus.
Ar apsekošanas aktu iepazīstina nodokļu maksātāju vai tā pārstāvi, kura rīcībā paliek viens akta eksemplārs.

Apsekošanas rezultātus tālāk izmanto nodokļu maksātāja darbības analīzē. Apsekošanas laikā konstatētie pārkāpumi var būt pamats cita veida nodokļu kontroles pasākuma veikšanai.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin